Czyszczenie rowów

Czyszczenie rowów

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o. w sezonie letnim wykaszali chwasty i trawy przy drogach gminnych. Czyścili pobocza i rowy, które muszą być drożne, by nie doszło do zastoju wody, co w konsekwencji mogło grozić podtopieniami (na zdjęciach widoczna ul. Szkolna)