Zadania 2021 rok

Zadania 2021 rok

2021r

Zakład zrealizował w roku sprawozdawczym  następujące zadania:

 • wykonywał przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy,
 • przeprowadził remont elewacji zewnętrznej z dociepleniem i obłożeniem z piaskowca ścian Świetlicy w msc. Tumlin Wykień,
 • uzupełniał kruszywem ubytki na drogach gminnych,
 • wykonał remont klatki schodowej Centrum Sportu w Kostomłotach Drugich,
 • wykonał czyszczenie odwodnień liniowych ul Górnej i Bukowej oraz naprawił rów ul Bukowej,
 • wykonał podjazd na wagę z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych,
 • zrobił przepust wody z murkami oporowymi w ul. Tęczowej,
 • wybudował sieci wodociągowe w: msc. Tumlin Wykień ul. Przytulna o dł 270mb, msc. Miedziana Góra ul. Łazy o dł. 218mb, msc Miedziana Góra ul. Tumlińska o dł. 167mb, msc. Miedziana Góra przy ul. Maciejówka o dł. 52mb, Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska o dł. 55 mb, i łącznej długości 762mb,
 • wybudował sieci kanalizacyjne w: msc. Miedziana Góra ul Podmiejska o dł. 35mb,
 • zabezpieczył most w msc. Porzecze poprzez wymurowanie ściany oporowej z bloczków i dosypanie ziemi,
 • wymienił po kolizji drogowej latarnię oświetlenia ulicznego,
 • przeprowadził remont 4 pomieszczeń w bibliotece publicznej w Miedzianej Górze,
 • zabezpieczył i pomalował ściany zewnętrzne biblioteki w Miedzianej Górze,
 • wykonał podbudowy z kostki brukowej pod przystanki w msc Wyręba i Ćmińsk ul Piotrkowska wraz z przeniesieniem wiaty przystankowej,
 • wykorytował drogę na dł ok 330 mb wraz z nawiezieniem kruszywa ul. Letnia,
 • wykonał ogrodzenie z paneli o dł. 100 mb wraz z bramą i 2 furtkami na terenie siłowni plenerowej przy szkole w Porzeczu,
 • zdemontował, przewiózł i ułożył płyty drogowe do msc. Przyjmo ul Lipowa,
 • wykonał przepust wody na terenie Szkoły w Ćmińsku,
 • wymienił, naprawił, uszkodzone (brakujące) elementy na placach zabaw na terenie Gminy,
 • podcinał gałęzie drzew i krzewów w pasach drogowych,
 • wykonał prace remontowe  na placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 • zajmował się zimowym utrzymaniem dróg,
 • wymienił, zamontował i wyczyścił znaki drogowe na terenie gminy,
 • zamontował i zdemontował maty dezynfekcyjne na ul. Maciejówka,
 • wykonał prace remontowe wewnętrzne świetlicy w Kostomłotach Pierwszych,
 • przeprowadził prace remontowe sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze,
 • wykonał podbudowę z kostki brukowej wraz ze stopami betonowymi pod wiatę śmietnikową dla UG,
 • ułożył koryta odwadniające na skrzyżowaniu ul. Podkościele i Jana Pawła II w msc. Ćmińsk.

 

Dla własnych potrzeb Zakład wykonywał naprawy/remonty:

 • wyremontował kontenery KP 7 na śmieci i piasek znajdujące się na Oczyszczalni Ścieków,
 • zmodernizował z zakupił dodatkowe 2 kamery w budynku biurowym ZGK,
 • zakupił 4 monitory do komputerów do biura,
 • naprawił spaloną skrzynkę przyłącza elektrycznego na przepompowni ścieków P4,
 • wymienił barierki na klatce schodowej części wspólnej budynku w Miedzianej Górze,
 • otrzymane od Gminy pomieszczenia dostosował do potrzeb biurowych, wykonał remont i wyposażył w meble,
 • na bieżąco usuwał awarię na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zobacz podobne: