Zrealizowane zadania 2023 r.

Zrealizowane zadania 2023 r.

2023r

Zakład zrealizował w roku sprawozdawczym następujące zadania:

 • wykonywał przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Miedziana Góra,
 • uzupełniał kruszywem ubytki na drogach gminnych,
 • wybudował wysięgniki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do pustych działek przed budową dróg z programu “Polski Ład”,
 • przeprowadził pace remontowe pomieszczeń, sal w Szkole Podstawowej w Porzeczu,
 • przed budową rowu odwadniającego w msc. Ćmińsk ul. Wyrowce, zdemontował stare nie używane hydranty
 • wyremontował pomieszczenia w UG wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną,
 • zamontował 3 słupy i wykonał oświetlenie uliczne przy ul. Ekologicznej w Kostomłotach Drugich, prowadzącej do oczyszczalni ścieków,
 • doprowadził światłowód do internetu dla Oczyszczalni Ścieków w Kostomłotach Drugich,
 • wyczyścił rów i ułożył ażury w rowie w msc. Ćmińsk ul. Wyrowce,
 • przedłużył przejazd drogowy rurą fi 1200 w msc. Ćmińsk Światełek,
 • zlikwidował próg zwalniający na ul. Spacerowej w msc. Tumlin Wykień,
 • przeprowadził naprawy i remonty na placach zabaw na terenie Gminy,
 • wybudował sieć wodociągową o dł. 107 mb, oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 102 mb. w ulicy Skalistej w msc. Miedziana Góra,
 • w ramach inicjatyw lokalnych wybudował sieci wodociągowe w msc Kostomłoty Pierwsze o dł 578 mb, w msc. Ćmińsk ul. Sezamkowa o dł. 221 mb oraz w msc. Bobrza o dł. 211 mb,
 • wybudował sieć wodociągową w ul. Stadionowej w msc. Kostomłoty Pierwsze o dł. 242 mb,
 • wykonaliśmy boisko do piłki plażowej z montażem obrzeży i piłkochwytami w msc. Ślefarnia,
 • wykonano podbudowy pod przystanki w msc. Światełek oraz Wyręba wraz z montażem wiaty przystankowej,
 • wykonał płytki terakota na podjeździe do windy przy Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze,
 • wykonano barierki ochronne na moście ul. Świętojańskiej w msc. Kostomłoty Pierwsze,
 • Wymieniliśmy ogrodzenie o dł. 100mb przy Centrum Sportu w Ćmińsku,
 • przeprowadził obsługę techniczną wyborów parlamentarnych,
 • wykonaliśmy 4 szt. kompostowników dla szkół na trenie gminy.

Dla własnych potrzeb Zakład wykonywał naprawy/remonty –  zadania własne

 • przeprowadził remont wszystkich pomieszczeń na ujęciu wody Wyrowce,
 • kontynuował przebudowę wiaty nad kratą prętową na Oczyszczalni ścieków,
 • modernizacja TV dozorowej na Oczyszczalni Ścieków,
 • modernizacja TV dozorowej na przepompowni wody Łazy,
 • uruchomiliśmy usługę E-faktura,

na bieżąco usuwał awarię na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.