Zrealizowane zadania w 2022 r.

Zrealizowane zadania w 2022 r.

2022r

Zakład zrealizował w roku sprawozdawczym  następujące zadania:

 • wykonywał przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Gminy Miedziana Góra,
 • uzupełniał kruszywem ubytki na drogach gminnych,
 • zamontował wiatę śmietnikową dla Urzędu Gminy,
 • naprawił nieszczelności na dachu w Szkole Podstawowej w Porzeczu
 • naprawił dach altany śmietnikowej w Centrum Sportowym w Ćmińsku,
 • naprawił uszkodzone po wichurze ławki w Centrum Sportów w Kostomłotach Drugich,
 • wymienił ogrodzenie na terenie Świetlicy wiejskiej w msc. Tumlin,
 • naprawił uliczny przepust wody na ul. Świętojańskiej w msc. Kostomłoty Drugie,
 • wymienił deski w ławkach na placu zabaw w msc. Ślefarnia,
 • wykonał ok 450 mb rowu wraz z przepustami (wjazdami na posesję) oraz wymienił   ogrodzenie o dł. ok 45 mb, z bramą i furtką na ulicy Podglinie,
 • zakupił i zamontował lampę solarną oświetlenia ulicznego na ul. Świętojańskiej,
 • wykonał ogrodzenie z siatki o dł. 32 mb wraz z bramą na terenie Centrum Sportu w  Ćmińsku,
 • wykonał malowanie elewacji zewnętrznej wraz z wymianą lamp zewnętrznych oraz montażem daszka w budynku Centrum Sportowym w Ćmińsku,
 • wykuł otwór, wstawił drzwi techniczne z zamkiem szyfrowym, zabudował ścianę i przeprowadził remont pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie w budynku Urzędu Gminy,
 • przeprowadzał naprawy na placach zabaw na terenie Gminy,
 • wymienił ogrodzenie z siatki o dł. 78 mb terenu muru oporowego w Bobrzy,
 • wykonał odcinki sieci wodociągowej w msc. Tumlin Wykień o dł. 120mb oraz Kostomłoty Pierwsze, ul Stadionowa o dł. 240 mb,
 • wykonał odwodnienie wraz z wykopaniem i montażem zbiornika bezodpływowego przy budynku starej plebani w Kostomłotach Drugich,
 • przygotował teren pod ,,Święto Pieroga” wraz z wymianą barierek w msc. Bobrza,
 • ułożył ażury na długości ok. 100 mb, oraz poprawił drożność rowu odwadniającego w ulicy   Św. Jana w Kostomłotach Pierwszych na dł. 400 mb,
 • odnowił ławki na placu przed Urzędem Gminy  poprzez wymianę desek i umyciu kamienia,
 • wykonał podbudowę wraz z ułożeniem kostki brukowej pod altanę na placu zabaw w Bobrzy,
 • wykonał podbudowę z ułożeniem kostki brukowej, zakupił i zamontował altanę przy siłowni plenerowej w msc. Porzecze,
 • wykonywał wysięgniki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach przed budową dróg gminnych z Rządowego Funduszu  Polski Ład,
 • wyremontował gabinet dyrektora w Szkole Podstawowej w Porzeczu,
 • wykonał inicjatywę lokalną – odcinek sieci wodociągowej o dł 247mb i sieci kanalizacji      sanitarnej o dł. 180 mb, przy ul. Herby,
 • wymienił wiatę przystankową, barierki oraz naprawił podbudowę przystanku na ul. Bugajskiej po wypadku drogowym,
 • docieplił wysięgniki przyłączy wodociągowych i przesunął 4 hydranty przy ul. Wyrowce przed pracami budowy rowu odwadniającego,
 • poprawił drożność rowu, wyczyścił przepust wody pod ulicą Zagórską.

Dla własnych potrzeb Zakład wykonał naprawy/remonty –  zadania własne

 • przeprowadził remont części wspólnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze,
 • wykonał czyszczenie reaktora R2,
 • wymienił 4 kamery na ujęciu wody Wyrowce,
 • wykonał 3 kominy wentylacyjne w budynku Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku,
 • zakupił 5 sztuk okien do wymiany w budynku Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku,
 • przeprowadził prace naprawcze dachu na ujęciu wody Wyrowce,
 • na bieżąco usuwał awarię na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zobacz podobne: