Mieszkańcy miejscowości Przyjmo mogą przyłączać się do sieci kanalizacyjnej

Mieszkańcy miejscowości Przyjmo mogą przyłączać się do sieci kanalizacyjnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Spółka z o.o. informuje, że w msc. Przyjmo została wybudowana i odebrana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej. Wobec tego, mieszkańcy nieruchomości położonych przy nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej mogą już występować o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W tym celu właściciel danej nieruchomości powinien zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do kanalizacji sanitarnej. Aby uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej konieczne jest złożenie w ZGK wypełnionego wniosku. Formularz do pobrania w biurze zakładu lub na  stronie internetowej: https://zgkmiedzianagora.pl

Zobacz podobne: