O zakładzie

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek gminy Miedziana Góra. Powstała z przekształcenia
samorządowego zakładu budżetowego, działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
umowy spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki
finansowej.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą branży komunalnej w zakresie:
– poboru i uzdatniania wody;
– odbioru i oczyszczania ścieków;
– konserwacja oświetlenia ulicznego;
– utrzymanie porządku i terenów zieleni w gminie;
– zimowe utrzymanie dróg, oraz remonty dróg;
– administrowanie lokali gminnych, ogrzewanie lokali gminnych;
– innych usług: odbioru nieczystości płynnych, remonty zlecone itp.