Wykonanie ogrodzenia na terenie Ośrodka Sportów Masowych w miejscowości Ćmińsk

Wykonanie ogrodzenia na terenie Ośrodka Sportów Masowych w miejscowości Ćmińsk

Zdemontowaliśmy istniejące ogrodzenie pomiędzy trybunami sportowymi a boiskiem o łącznej długości 114 mb. Wykonaliśmy ogrodzenie trybun sportowych przy boisku oraz bezpieczne ogrodzenie pomiędzy trybunami sportowymi a boiskiem na terenie Ośrodka Sportów Masowych w msc. Ćmińsk. Zabezpieczyliśmy farbą antykorozyjną wszystkie elementy podlegające korozji, uporządkowaliśmy teren.

Zobacz podobne: