Nasadzenia drzew przy Oczyszczalni Ścieków w Kostomłotach Drugich

Nasadzenia drzew przy Oczyszczalni Ścieków w Kostomłotach Drugich

Zakład posadził: brzozy, lipy, klony i dęby przy oczyszczalni ścieków (ul. Ekologiczna). Drzewka będą stanowić strefę buforową, ograniczającą emisję oparów z oczyszczalni.

Zobacz podobne: