Zakup kosiarki wysięgnikowej

Zakup kosiarki wysięgnikowej

W maju 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o. o. kupił kosiarkę z wysięgnikiem, którą kosił trudno dostępne miejsca. Pracowała ona, na przykład przy koszeniu trawy w głębokich rowach przydrożnych, czy na skarpach, gdzie trzeba ustawiać ją pod kątem. Maszyna posiada własny system hydrauliczny niezależny od ciągnika, na którym jest zamontowana. W razie potrzeby można nią nawet przycinać cieńsze gałęzie. Koszt maszyny to 53 tysiące złotych.

Zobacz podobne: