Zrealizowane zadania w 2020 r.

Zrealizowane zadania w 2020 r.

1) Wymiana wodomierzy, których upłynął okres legalizacji.

2) Wymiana hydrantów na terenie Gminy.

3) Wykonywanie przyłączy wod-kan.

4) Naprawa drewnianego mostu z wymianą podestu i barierek w msc. Bobrza.

5) Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych.

6) Wyremontowanie schodów, podjazdów do hali, wymiana bramy wjazdowej na sterowaną pilotem oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej wjazdu na ujecie wody Wyrowce.

7) Dezynfekcja przystanków autobusowych.

8) Wykonanie czyszczenia odwodnień liniowych w msc. Miedziana Góra na ul . Górniczej (przy skrzyżowaniu z ul. Herby) i na ul. Bukowej oraz naprawa rowu przy ul. Bukowej.

9) Wymiana nawierzchni z ażurów na kostkę brukową przed paczkomatem w msc. Miedziana Góra.

10) Wymiana 6 kamer na oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie.

11) Przebudowa głównej sieci wodociągowej z rury PE o średnicy 250 mm w msc. Wyrowce.

12) Wybudowanie sieci wodociągowej w: msc. Tumlin Wykień o długości 139 mb, msc. Tumlin Podgród o długości 706 mb, msc. Miedziana Góra przy ul. Herby o długości 178 mb, msc. Miedziana Góra przy ul. Brzozowej o długości 339 mb, i łącznej długości 1 km 362 mb.

13) Wybudowanie sieci kanalizacyjnej w: msc. Miedziana Góra przy ul. Herby o długości 201 mb, msc. Miedziana Góra przy ul. Brzozowej o długości 343 mb, msc. Kostomłoty Pierwsze przy ul. Poziomkowej i Zacisze o długości 1 110 mb, msc. Miedziana Góra przy ul. Jodłowa o długości 48 mb, msc. Ćmińsk Kościelny o długości 30 mb, i łącznej długości 1 km 732 mb.

14) Przebudowa 50 mb sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej w msc. Kostomłoty Pierwsze.

15) Wykonanie wysięgników sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Leśnej w msc. Ciosowa.

16) Wykonanie remontu przedsionka i holu w budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze wraz ze wstawieniem okna.

17) Przeprowadzenie w budynku Urzędu Gminy remontu: sekretariatu, gabinetu Pana Wójta, Pana Wice Wójta.

18) Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy w msc. Tumlin Wykień polegające na wymianie płytek, oraz oświetlenia, położeniu gładzi wraz z malowaniem, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

19) Wyremontowanie pomieszczeń biura ZGK wraz z wymianą drzwi zewnętrznych.

20) Przeprowadzenie remontu łazienek w Ośrodku Zdrowia w Ćmińsku i w Miedzianej Górze polegającego na wymianie: płytek, drzwi wewnętrznych, montażu podgrzewaczy wody i umywalek, malowaniu.

21) Ułożenie deski barlineckiej w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze.

22) Wykonanie korytowania drogi o długości ok. 300 mb wraz z wywozem ziemi z ul. Szmaragdowej w msc. Porzecze.

23) Wykonanie instalacji elektrycznej (bezpieczniki) dla mieszkań komunalnych w msc. Ćmińsk.

24) Wykucie dwóch starych ościeżnic i wstawienie nowych kompletnych drzwi wewnętrznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzianej Górze.

25) Zamontowanie orynnowania tarasów w Centrum Sportu w Kostomłotach Drugich.

26) Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe o długości ok. 150 mb w Centrum Sportowym w Ćmińsku.

27) Naprawa głównego rurociągu tłocznego fi 225 mm na ujęciu wody Wyrowce.

28) Naprawa, wymiana uszkodzonych (brakujących) elementów na placach zabaw i siłowniach plenerowych na terenie gminy Miedziana Góra.

29) Naprawa piłkochwytów, wymiana 20 elementów ogrodzenia betonowego, montaż ogrodzenia panelowego, stojaków na rowery przy Świetlicy “Wolna Strefa” w Kostomłotach Pierwszych.

30) Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

31) Wymiana, montaż, czyszczenie znaków drogowych na terenie gminy Miedziana Góra.

32) Zamontowanie tablicy zewnętrznej wolnostojącej przy ul. Uroczej w msc. Tumlin Wykień, naprawa tablicy ogłoszeń przy ul. Parkowej w Ćmińsku.

33) Wymiana drewnianych belek i desek w barierkach ochronnych przy murze oporowym w Bobrzy.

34) Wykonanie robót konserwacyjnych systemu odwodnienia na ul. Podglinie w msc. Ćmińsk na długości 95 mb wraz z wymianą przepustu pod drogą.

Z własnych środków Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o. o .

  • zakupił wózek widłowy
  • zakupił zamiatarkę uliczną
  • wykonał podbudowę pod wiatę na oczyszczalni ścieków

Zobacz podobne: