Zrealizowane zadania w 2019 r.

Zrealizowane zadania w 2019 r.

1. Wymiana wodomierzy.

2. Wymiana hydrantów.

3. Wykonywanie przyłączy wod-kan na terenie Gminy Miedziana Góra oraz Gminy Zagnańsk.

4. Świetlica Kostomłoty Pierwsze – wymiana ogrodzenia, wymiana płytek na schodach, naprawa elewacji zewnętrznej.

5. Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych.

6. Wykonanie przepustu rurą Ø 400 pod drogą gminną w msc. Światełek.

7. Wykonanie z koryt betonowych odwodnienia wzdłuż ul. Śliskiej msc. Miedziana Góra.

8. Przestawienie wiaty przystankowej przy ul Łazy msc. Miedziana Góra.

9. Naprawa kostki brukowej oraz odwodnienia liniowego przy parkingu Urzędu Gminy.

10. Wzmocnienie ażurami skarpy przy przepompowni PC 5.

11. Mycie ściany zewnętrznej świetlicy w msc. Tumlin Wykień.

12. Wybudowanie sieci wodociągowych w: msc. Porzecze, ul. Młoda, ms. Tumlin Podgród, ul. Światełek, ul. Spacerowa, ul. Stadionowa msc. Kostostomłoty Pierwsze, msc. Ćmińsk – o łącznej długości 1km – 854mb.

13. Wybudowanie sieci kanalizacyjnych w: Kostomłoty Pierwsze, ul. Stadionowa, ul. Młoda, Ciosowa – Ławęczna, ul. Wesoła, ul. Tumlińska, ul. Ciepła – Miła, Ćmińsk do Stodółki, ul. Malachitowa o łącznej długości 3km 847,6 mb

14. Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Bobrzy.

15. Wykonanie dachu na świetlicy w msc. Przyjmo.

16. Przestawienie ogrodzenia betonowego w msc Kostomłoty Pierwsze ul. Starowiejska.

17. Przestawienie ogrodzenia i przebudowa kostki brukowej na placu zabaw przy ul. Laskowej.

18. Remont wraz z wymianą armatury i instalacji wod-kan w świetlicy w msc Tumlin Wykień.

19. Wyczyszczenie i pogłębienie rowu w msc Ćmińsk Wyrowce.

Zobacz podobne: